Op ons verzoek heeft onze accountant het jaarlijks onderzoek naar de herkomst van onze inkomsten uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek heeft onze accountant Van Zwol Wijntjes de volgende mededeling gedaan:

Op uw verzoek hebben wij bij het samenstellen van de jaarrekening 2014 de herkomst van de omzet over boekjaar 2014 onderzocht. Hierbij hebben wij vastgesteld dat de omzet over boekjaar 2014 uitsluitend afkomstig is van opdrachtgevers van de vennootschap. Tevens hebben wij vastgesteld dat geen courtage, provisie of kortingen van leveranciers, makelaars, gebouweigenaren in het boekjaar 2014 is ontvangen, anders dan van opdrachtgevers. 

Hieruit blijkt dat RealXL op geen enkele wijze oneigenlijke inkomsten heeft en niet via een zogenaamde ‘marketingvergoeding’ of ‘fee sharing’¬†extra honoraria berekent. RealXL hecht zeer aan integriteit en transparantie in haar handelen.