In opdracht van een institutionele belegger heeft RealXL een quick scan voor een kantoorgebouw van ca. 8.000 m2 uitgevoerd. Het kantoorgebouw stond voor het grootste deel leeg. Op basis van deze quick scan heeft RealXL geconcludeerd dat het gebouw in de betreffende markt en zonder hoge investeringen niet meer als kantoor kan worden verhuurd. Het gebouw leent zich wel voor herontwikkeling naar wonen. RealXL heeft geadviseerd het gebouw geheel of grotendeels te herontwikkelen naar wonen.

Het gebouw is inmiddels verkocht aan een ontwikkelaar die het zal herontwikkelen naar woningen.