Baarn

Meander-locatie

Meander Medisch Centrum heeft sinds 1972 een ziekenhuis in Baarn. Als gevolg van de verouderde staat en het beperkte gebruik zijn de exploitatiekosten van het complex te hoog en wil MeanderMC het vastgoed afstoten waarbij zij nog wel in een moderne en afgeslankte vorm een polikliniek op de locatie wil houden om de inwoners van Baarn te kunnen bedienen. RealXL begeleidt Meander MC in dit traject.


Samen met de gemeente Baarn is een Nota van Randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld die het mogelijk maakt om het ziekenhuis te herontwikkelen met zorgwonen, medische voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen en overige zorg. Het grootste deel van het programma zal bestaan uit een breed aanbod aan zorgwonen. Het totale programma bestaat uit circa 14.560 m2 bvo, eventueel met beperkte nieuwbouw 17.160 m2 bvo. Voor het opstellen van de Nota zijn diverse partijen, zoals  omwonenden, belangenorganisaties, gebruikers en inwoners geraadpleegd. Ook zijn middels een marktconsultatie diverse marktpartijen gevraagd naar hun ideeën voor de toekomstige invulling. De Nota is in maart 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad van Baarn.
De gemeente Baarn en Meander MC zullen samen d.m.v. een selectieprocedure een marktpartij selecteren die de herontwikkeling voor eigen rekening en risico zal uitvoeren.

PROJECT

Herontwikkeling ziekenhuislocatie Meander Medisch Centrum

LOCATIE

Baarn

OMVANG

14.560 m²

OPDRACHT

  • Strategie
  • Herontwikkeling
  • Asset management

PERIODE

2021-heden

OPDRACHTGEVER

Meander Medisch Centrum

 

Over het ziekenhuis

Het ziekenhuis is in 1972 gebouwd in het Maarschalksbos. Ook een zusterhuis maakte deel uit van de nieuwbouw. In 1994 werd er een extra vleugel bijgebouwd. Het zusterhuis is in 2008 gesloopt.

Het ziekenhuis bestaat uit 3 hoofdelementen: De hoogbouw met de kamers en poliklinieken, een tussenlid met de hoofdentree en voorzieningen en de laagbouw met de poliklinieken.

Het Maarschalkbos is in 1920 als wandelbos door mejuffrouw Van IJsendijk aan de gemeente Baarn geschonken. Naast het ziekenhuis is ook een hertenkamp gesitueerd.

 

 

 

Meander, Baarn

Molenweg 2

Baarn

Locatie

Het Meander-ziekenhuis ligt in het Maarschalksbos in de villawijk Wilhelminapark ten noorden van het centrum van Baarn

 

 

Meer informatie?
Neem contact met ons op.

GERELATEERDE CASES

Stichthage

Stichthage  Den Haag

Zorgplein Soest

Gezondheidscentrum Soest

Zocherzicht

Zocherzicht  Haarlem