Ondernemersplaza, Amersfoort

Ondernemersplaza, Amersfoort

Amersfoort Ondernemersplaza Als gevolg van een fusie heeft de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland haar nieuwe hoofdkantoor in Almere gevestigd en heeft het hoofdkantoor van de voormalige Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland aan de Printerweg in...
Kantorenstrategie, Almere

Kantorenstrategie, Almere

Almere Kantorenstrategie stadscentrum In opdracht van de gemeente Almere heeft RealXL in samenwerking met Drs R.L.Bak Property Research and Consultancy een serie kantorenateliers geleid om de kwalitatieve en kwantitatieve kaders voor de toekomstige invulling van het...