Gezondheidscentrum, Soest

Gezondheidscentrum, Soest

Soest Herontwikkeling gezondheidscentrum Voor de voormalige polikliniek in Soest heeft RealXL in opdracht van het regionaal ziekenhuis Meander Medisch Centrum een strategisch plan opgesteld. Op basis van een uitgebreide analyse van gebouw, markt en concurrentie is...
Zocherzicht, Haarlem

Zocherzicht, Haarlem

Haarlem Zocherzicht Zocherzicht is als voorbeeldproject door NS Vastgoed in nauwe samenwerking met de Rijksgebouwendienst ontwikkeld als speerpuntproject voor DuurzaamBouwen en DynamischKantoor. Het gebouw is sinds de oplevering in 1998 in gebruik geweest bij de...
Secoya Building, Utrecht

Secoya Building, Utrecht

Utrecht Secoya Building Secoya Building is onderdeel van Secoya Campus met 5 hoogwaardige gebouwen op Papendorp. Bij aanvang van de opdracht stond het gebouw geheel leeg. In opdracht van MN Services heeft RealXL het marketingplan opgesteld. Op basis van analyses van...
Ondernemersplaza, Amersfoort

Ondernemersplaza, Amersfoort

Amersfoort Ondernemersplaza Als gevolg van een fusie heeft de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland haar nieuwe hoofdkantoor in Almere gevestigd en heeft het hoofdkantoor van de voormalige Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland aan de Printerweg in...
Kantorenstrategie, Almere

Kantorenstrategie, Almere

Almere Kantorenstrategie stadscentrum In opdracht van de gemeente Almere heeft RealXL in samenwerking met Drs R.L.Bak Property Research and Consultancy een serie kantorenateliers geleid om de kwalitatieve en kwantitatieve kaders voor de toekomstige invulling van het...